Nederlandse lessen voor kleuters

Deze lessen zijn bedoeld voor kleuters van groep 1 en 2.

De lessen hebben als doel het zo goed mogen stimuleren van de Nederlandse taalontwikkeling, het uitbreiden van de woordenschat, het vergroten van het luistervermogen, het stimuleren van de spreekvaardigheid en het bevorderen van een goede spreekhouding en een goede luisterhouding.

In deze lessen besteden wij aandacht aan woordenschataanbod d.m.v. plaatjes en prentenboekjes en voorlezen, de mondelinge taalvaardigheid, taalfuncties, klanken en klankgebaar en letterherkenning.

De lessen worden elke zaterdag gegeven van 9:00 – 10:30.

Voor inschrijving of verdere informatie kunt u met ons contact opnemen:

Tel: 526-9439
Email: detamarijn@gmail.com